Szczęśliwy numer to:


Regulamin

Współpracujemy z:

Energa


Kontakt na basen

+48 663 922 239

Godziny otwarcia i ceny biletów tutaj

BASEN

Informacje » BASEN

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 W SPRAWIE WYMAGAŃ  JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH (DZ.U.Z 2015R, POZ 2016)
aktualne wyniki badań są zgodne z normami, badania dokonywane są  przez:
 - zarządzającego pływalnią -  bieżące
 - specjalistyczne laboratorium z akredytacją wg. harmonogramu ( aktualne do wglądu w kasie pływalni.)
Wyniki badań odpowiadają normom.
 

W czasie ferii zimowych 27.01.2018-11.02.2018

godziny otwarcia pływalni

sobota i niedziela: 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

poniedziałek-piątek:

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00

 

 

 

OD 9.09.2017 PŁYWALNIA BĘDZIE CZYNNA

W SOBOTY I NIEDZIELE W GODZINACH

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

 

Godziny rekreacji poniedziałek-piątek mogą ulec zmianie. Proszę dzwonić i dowiadywać się - nr tel. 663922239

 

Ceny biletów:

normalny: 13 zł

ulgowy (młodzież szkolna, studenci): 10 zł

karnet ulgowy: 45 zł

karnet dla dorosłych (pięć wejść): 57 zł

Wejścia rekreacyjne godzina 07.00 rano : 9 zł