Szczęśliwy numer w


Regulamin

Współpracujemy z:

Energa


Kontakt na basen

+48 663 922 239

Godziny otwarcia i ceny biletów tutaj

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

Inne » Samorząd Uczniowski » Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

 

1.         Każdy ma prawo do szczęścia.

2.         „Szczęśliwy Numerek” będzie losowany automatycznie na stronie internetowej szkoły. Wylosowana liczba będzie przedstawiona na monitorze informacyjnym oraz wywieszona na tablicy SU.

3.         Od wyniku losowania nie ma odwołania.

4.         W danym miesiącu numer może być wylosowany tylko raz.

5.         Jeśli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numer traci możliwość wykorzystania go.

6.         Uczeń, którego numer wylosowano jest zwolniony w danym dniu z :

  • odpowiedzi ustnej
  • niezapowiedzianych prac pisemnych
  • sprawdzania zadania domowego

7.         „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia od :

  • pisania zapowiedzianych prac pisemnych
  • aktywnego udziału w lekcji
  • obowiązku umundurowania

8.         „Szczęśliwy Numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

9.         Uczeń ma prawo zrezygnować z przywilejów „Szczęśliwego Numerka”

10.        W przypadku, gdy uczeń wylosuje „Szczęśliwy Numerek”, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach, nie może skorzystać z praw przysługujących „Szczęśliwemu Numerkowi”.