Szczęśliwy numer to:


Regulamin

Współpracujemy z:

Energa


Kontakt na basen

+48 663 922 239

Godziny otwarcia i ceny biletów tutaj

Technikum nr 2

 • Reforma edukacji - 5-letnie technikum

 • Technik budownictwa

  Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

 • Technik elektronik

  Technik elektronik to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich urządzeń i sieci elektronicznych używanych w przemyśle i gospodarce i gospodarstwach domowych.

 • Technik elektryk

  Technik elektryk to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich urządzeń i sieci elektrycznych stosowanych w przemyśle, gospodarce i gospodarstwach domowych. Absolwent tej specjalności potrafi instalować, konfigurować i konserwować urządzenia elektryczne, sieci elektryczne, instalacje automatyki.

 • Technik mechanik

  Obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika – obsługi nowocze­snych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

 • Technik mechanik lotniczy

  Technik mechanik lotniczy prowadzi naprawy główne oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego.

 • Technik usług fryzjerskich

 • Kształcenie zawodowe

  Oferujemy bogatą ofertę kształcenia zawodowego w ramach Branżowej Szkoły I stopnia oraz 5-letniego Technikum nr 2.

Szkoła od wielu lat prowadzi kształcenie w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach technicznych: technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik budownictwa i technik procesów drukowania. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych w szkole, Centrum Edukacji Zawodowej oraz u renomowanych pracodawców. Nauka w technikum jest rozwiązaniem dającym największe możliwości: uzyskane kwalifikacje zawodowe umożliwiają podjęcie pracy bezpośrednio po ukończeniu nauki (tytuł technika - uznawany również za granicą - europass) oraz możliwość studiowania na dowolnej uczelni wyższej (matura jak po liceum).

Obecnie w Polsce zaczyna brakować osób z wykształceniem technicznym, więc absolwent technikum ma większe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Szczególnie polecamy naukę w zawodzie: technik mechanik lotniczy. Uczniowie tej klasy zdobywają kwalifikacje w zakresie obsługi statków powietrznych. Program nauczania realizowany jest przy współpracy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, Instytutu Lotnictwa w Warszawwie, Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.