MIEJSCA DYŻURÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU

sektor c

'

sektor b

sektor a

WC
D

WC
M